Varnostni releji in senzorji

Z uporabo varnostnih relejev lahko v stroje in sisteme zanesljivo vgradite varnostne funkcije. Releji spremljajo signale tipk za zaustavitev v sili, svetlobnih zaves in varnostnih stikal za vrata ter po potrebi sprožijo varno stanje. Nabor izdelkov PSR obsega varnostne releje s fiksnimi ali nastavljivimi varnostnimi funkcijami, varnostne releje za ničelno hitrost in prekoračitev hitrosti ter releje za varno spajanje.

Varnostni releji in senzorji