Procesni prikazovalniki in senzorski pretvorniki

Procesni zasloni in senzorski pretvorniki iz serije Field Analog vam omogočajo pridobivanje in spremljanje analognih in temperaturnih signalov ter njihovo prilagojeno prikazovanje, pa tudi nadzor prek digitalnih in analognih vhodov in izhodov. Temperaturni pretvorniki napajani iz tokovne zanke pridobijo signale iz uporovnih termometrov, termočlenov, uporovnih senzorjev in napetostnih senzorjev neposredno v polju ter jih pretvorijo v standardne signale in  signale HART (Highway Addressable Remote Transducer).

Procesni prikazovalniki in senzorski pretvorniki