Redundančni moduli

Redundančni modul se uporablja za razdružitev dveh napajalnih vej in zagotavlja boljšo razpoložljivost in produktivnost vašega sistema. Redundanca je še zlasti pomembna za namembnosti s strogimi zahtevami glede varnosti delovanja. Sistem redundance zagotavlja, da okvara ene napajalne enote ne povzroči izpada celotnega sistema.

Redundančni moduli